Dr. Mir Azam Khan

Dr. Mir Azam Khan

General Physician

MBBS

Assesment Of Hyper Tension And Ischemic , Assesment Of Urogenital System, Chest Pain, Chronic Obstructive Pulmonary Disease

KMU

Fee: PKR. 0

Wed, Oct 05
Thu, Oct 06
Fri, Oct 07
Sat, Oct 08
Sun, Oct 09
Mon, Oct 10
Tue, Oct 11
Wed, Oct 12
Thu, Oct 13
Fri, Oct 14
Sat, Oct 15
Sun, Oct 16
Mon, Oct 17